Skuteczni w modlitwie


Pismo Święte, w Ewangelii Marka 11, 24 -25 poucza nas:” Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.”


Możemy całe dnie spędzać na żarliwej modlitwie do Boga, a jednak często nie doświadczamy pełni życia z Bogiem i bliźnimi. Być może przyczyną tego stanu jest pielęgnowana przez nas uraza i nieprzebaczenie. Jeśli chcesz podjąć wyzwanie, przyjdź i skorzystaj z mocy uwolnienia przez przebaczenie, przemiany serca oraz przemiany myślenia dzięki Miłości Chrystusa...
 

Zaproszenie na konferencję


Jako liderzy wspólnoty chrześcijańskiej „Namiot Dawida” mamy przyjemność zaprosić Cię na wydarzenie, które odbędzie się w dniach 13-15. 09. 2019 w naszej siedzibie w Warszawie przy ulicy Bacha 2 lok. 16 (4 piętro, na końcu korytarza).
 

Naszymi usługującymi będą pastorzy z Bristolu (Anglia), których pamiętamy z pełnej żarliwości posługi w czasie poprzedniego spotkania w grudniu 2018 r oraz pastor i liderzy Wspólnoty Namiot Dawida w Warszawie.

Przebaczenie - droga do wolności
13-15 września 2019
Wspólnota Chrześcijańska "Namiot Dawida" w Warszawie
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Wydarzenie dostępne dla chrześcijan wszystkich denominacji
Liczba miejsc ograniczona